Nordbohus

Nordbohus har flotte hus i sine kataloger og bygger boligdrømmen med utgangspunkt i dine ønsker. Spesialdesignede hus kan man selvsagt få hos alle arkitektmiljøet, men den store forskjellen er at vi bygger huset i tillegg. Det er en stor fordel.

Klient: Nordbohus
Leveranse: Annonser, prospekter