Havnevesenet

Ålesundregionens havnevesen er gods – og logistikknutepunktet på Nordvestlandet og hvor beliggenhet, allsidighet og profesjonalitet har gjort Ålesund til en av landsdelens viktigste havn.Med 4000 meter offentlig kai, container – og stykkgodshavn, ro-ro ramper, bulk- laster, fiskeri, frysehotell, skipsreparasjoner, servicekontor og havnevakt 24/7 kan vi betjene alle typer last og fartøy.

Klient: Ålesundregionens Havnevesen
Leveranse: Profil folder