AaFK Partnerbrojyre

Aalesunds Fotballklubb betyr mye for mange, og vi ønsker å bruke vår sterke posisjon til å fremstå som mer enn en fotballklubb. AaFK bruker merkevaren, fotballen og entusiasmen rundt klubben som et verktøy til å engasjere, samle og inkludere ulike deler av samfunnet.

Klient: AaFK
Leveranse: Partnerbrosjyre 2020